Zamówienia Publiczne

Tytuł Opublikowano Odsłony
ZP/38/2020 usługa w zakresie przeglądu rocznego 2020, 2021, 2022 oraz bieżącej konserwacji i usuwania doraźnych awarii systemów sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach należących do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 07-10-2020 Odsłon: 226
ZP/39/2020 Kompleksowe świadczenie usług pralniczych na potrzeby Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie 01-10-2020 Odsłon: 208
ZP/34/2020 Usługi w zakresie transportu sanitarnego osób wymagających specjalistycznych warunków transportu dla pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 04-09-2020 Odsłon: 218
ZP/36/2020 Dostawa leków 04-09-2020 Odsłon: 474
ZP/35/2020 Dostawa sprzętu jedorazowego uzytku 03-09-2020 Odsłon: 328
ZP/32/2020 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz materiałów do terapii zajęciowej do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 28-08-2020 Odsłon: 163
ZP/31/2020 Wykonanie obowiązkowych okresowych (pięcioletnich, rocznych i półrocznych) przeglądów budynków, budowli,obiektów budowlanych w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych wchodzących w skład SCOL Sp. z o.o. 27-08-2020 Odsłon: 194
ZP/30/2020 Sukcesywna dostawa druków do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 27-08-2020 Odsłon: 151
Konkurs 9/2020 Pełnienie dyżurów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych) 19-08-2020 Odsłon: 169
ZP/29/2020 Świadczenie usługi opiekun osób starszych 30-07-2020 Odsłon: 320