Zamówienia Publiczne

Tytuł Opublikowano Odsłony
ZP/40/2020 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej sieci światłowodowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego do wykonanej dokumentacji, wykonanie sieci światłowodowej zgodnie z projektem zaakceptowany 26-10-2020 Odsłon: 185
Dostawa produktów leczniczych_2 26-10-2020 Odsłon: 223
ZP/38/2020 usługa w zakresie przeglądu rocznego 2020, 2021, 2022 oraz bieżącej konserwacji i usuwania doraźnych awarii systemów sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach należących do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 07-10-2020 Odsłon: 209
ZP/39/2020 Kompleksowe świadczenie usług pralniczych na potrzeby Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie 01-10-2020 Odsłon: 194
ZP/34/2020 Usługi w zakresie transportu sanitarnego osób wymagających specjalistycznych warunków transportu dla pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 04-09-2020 Odsłon: 185
ZP/36/2020 Dostawa leków 04-09-2020 Odsłon: 453
ZP/35/2020 Dostawa sprzętu jedorazowego uzytku 03-09-2020 Odsłon: 312
ZP/32/2020 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz materiałów do terapii zajęciowej do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 28-08-2020 Odsłon: 148
ZP/31/2020 Wykonanie obowiązkowych okresowych (pięcioletnich, rocznych i półrocznych) przeglądów budynków, budowli,obiektów budowlanych w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych wchodzących w skład SCOL Sp. z o.o. 27-08-2020 Odsłon: 180
ZP/30/2020 Sukcesywna dostawa druków do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 27-08-2020 Odsłon: 135