Zamówienia Publiczne

Tytuł Opublikowano Odsłony
ZP/30/2020 Sukcesywna dostawa druków do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 27-08-2020 Odsłon: 163
Konkurs 9/2020 Pełnienie dyżurów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych) 19-08-2020 Odsłon: 180
ZP/29/2020 Świadczenie usługi opiekun osób starszych 30-07-2020 Odsłon: 333
ZP-28/2020 usługa odbioru odpadów komunalnych 20-07-2020 Odsłon: 174
ZP/27/2020 „Usługi w zakresie wykonywania zadań na rzecz pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. dotyczących opieki socjalnej.” 16-07-2020 Odsłon: 239
ZP/24/2020 Przebudowa instalacji zewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w związku z koniecznością ich podłączenia do nowego węzła cieplnego W 2 zlokalizowanego w budynku Pawilonu Medycznego oraz rozbiórka kotłowni gazowej wolnostoją 01-07-2020 Odsłon: 297
ZP-26/2020 -Kompleksowa obsługa księgowa 01-07-2020 Odsłon: 203
ZP/25/2020 Kompleksowa obsługa kadr i płac 01-07-2020 Odsłon: 235
ZP/23/2020 Świadczenie usług polegających na odbiorze, wywozie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o kodach: 18 01 03, 18 01 82, 18 01 08, 18 01 09 dla SCOL Sp. z o.o. 26-06-2020 Odsłon: 237
ZP/20/2020 Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie trzyfunkcyjnego węzła cieplnego na terenie Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o 19-06-2020 Odsłon: 455