Zamówienia Publiczne

Tytuł Opublikowano Odsłony
ZP/41/2023 Dostawa preparatów oraz sprzętu do podawania żywienia dojelitowego na potrzeby pacjentów zakładów wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Spółka z o.o. 23-11-2023 Odsłon: 13
Konkurs/31/2023 Świadczenia lekarskie w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie 21-11-2023 Odsłon: 15
Konkurs / 30 / 2023 Świadczenia pielęgniarskie w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie 17-11-2023 Odsłon: 20
ZP/39/2023 „Świadczenie usług polegających na odbiorze, wywozie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o kodzie 18 01 04” 16-11-2023 Odsłon: 22
Konkurs/29/2023 Świadczenia lekarskie w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie 13-11-2023 Odsłon: 38
Konkurs /28/ 2023 Konkurs na świadczenia lekarskie w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie 09-11-2023 Odsłon: 43
Konkurs 27/2023 Świadczenia lekarskie w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie 07-11-2023 Odsłon: 42
Konkurs/26/2023 Pełnienie dyżurów fizjoterapeutycznych 06-11-2023 Odsłon: 45
ZP/38/2023 Ochrona fizyczna osób i mienia w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. 27-10-2023 Odsłon: 68
Konkurs 25/2023 Świadczenia lekarskie z zakresu chirurgii 23-10-2023 Odsłon: 68