123

 

Świadczenie usług polegających na odbiorze, wywozie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o kodach: 18 01 03, 18 01 82, 18 01 08, 18 01 09 dla ZOL przy ul. Mehoffera 72/74, ZOL przy ul. Szubińskiej 4, ZOL przy ul. Olchy 8 oraz Medycznego Centrum Geriatrycznego Al. Wilanowska wchodzących w skład  Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Spółka z o.o.

Zamawiający informuję że postępowanie prowadzone jest na platformie e-zamówienia. Postępowanie można wyszukać  ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”)

lub za pomocą linku: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-53c041ff-b826-11ed-9236-36fed59ea7dd