Zamówienia Publiczne

Tytuł Opublikowano Odsłony
ZP/44/2023 Monitorowanie sygnałów alarmowych z systemu sygnalizacji pożaru 11-12-2023 Odsłon: 119
Konkurs/32/2023 Świadczenia zdrowotne w zakresie opiekuna medycznego 06-12-2023 Odsłon: 216
ZP/42/2023 Dostawa pieluchomajtek na potrzeby pacjentów przebywających w zakładach wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 29-11-2023 Odsłon: 136
ZP/41/2023 Dostawa preparatów oraz sprzętu do podawania żywienia dojelitowego na potrzeby pacjentów zakładów wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Spółka z o.o. 23-11-2023 Odsłon: 125
ZP/47/2023 Ochrona fizyczna osób i mienia w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. 22-11-2023 Odsłon: 135
Konkurs/31/2023 Świadczenia lekarskie w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie 21-11-2023 Odsłon: 133
Konkurs / 30 / 2023 Świadczenia pielęgniarskie w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie 17-11-2023 Odsłon: 130
ZP/39/2023 „Świadczenie usług polegających na odbiorze, wywozie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o kodzie 18 01 04” 16-11-2023 Odsłon: 174
Konkurs/29/2023 Świadczenia lekarskie w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie 13-11-2023 Odsłon: 140
ZP/40/2023 Ochrona fizyczna osób i mienia w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. 10-11-2023 Odsłon: 98