Zamówienia Publiczne

Tytuł Opublikowano Odsłony
Konkurs / 8 / 2022 Badania obrazowe dla Pacjentów w ZOL-ach 26-04-2022 Odsłon: 269
Konkurs / 7 / 2022 Badania obrazowe dla pacjentów Geriatrycznego Centrum Medycznego 21-04-2022 Odsłon: 187
Konkurs / 6 / 2022 Świadczenia lekarskie w DDOM 21-04-2022 Odsłon: 239
ZP/16/2022 Okresowe kontrole (przeglądy: roczny, półroczny i 5 letni elektryczny) stanu technicznego obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane 04-04-2022 Odsłon: 396
ZP/14/2022 „2. Sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie Sp. z o. o.”. 21-03-2022 Odsłon: 307
ZP/13/2022 Sukcesywna dostawa środków czystości do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 17-03-2022 Odsłon: 276
ZP/7/2022 Budowa budynku do gromadzenia odpadów stałych oraz podziemnego selektywnego miejsca gromadzenia odpadów stałych na terenie ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 15-03-2022 Odsłon: 425
„2. Świadczenie usług polegających na odbiorze, wywozie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o kodzie 18 01 04” 01-03-2022 Odsłon: 446
ZP/11/2022 Świadczenie usług w zakresie opiekuna osób starszych dla Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa 28-02-2022 Odsłon: 251
Konkurs / 5/ 2022 Dyżury fizjoterapeutyczne z ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie 24-02-2022 Odsłon: 245