Konkurs /6/2023 

Świadczenia zdrowotne w zakresie:

Świadczeń lekarskich udzielanych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w Dziennym Domu Opieki Medycznej (DDOM), wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa według Standardu ,,Dzienny dom opieki medycznej - organizacja i zadania" wydanego przez Ministerstwo Zdrowia we wrześniu 2017 roku.

Świadczenia zdrowotne będą realizowane zgodnie z projektem p.t. ,,Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym w Warszawie" nr wniosku: RPMA 09.02.02-14-a708/18 - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - EFS, Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-20202 IX - ,,Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Numer i nazwa Działania: ,,9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej" Numer i nazwa Poddziałania: ,,9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych", Typ projektu: ,,Zdrowie"

Data publikacji: 23.03.2023 r.

Termin składania ofert: do dnia 31.03.2023 r. do godziny 10.00

Termin otwarcia ofert: w dniu 31.03.2023 r. o godzinie 11.00

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o konkursie pdf 702.67 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu ofert pdf 1.75 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy pdf 728.09 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Wzór umowy pdf 2.40 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 4 - Regulamin komisji konkursowej pdf 831.92 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 5 - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pdf 479.86 KB Edyta Bartosińska
Rozstrzygnięcie konkursu pdf 377.62 KB Edyta Bartosińska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 23, marzec 2023 09:40 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 31, marzec 2023 14:59 Edyta Bartosińska