Zamówienia Publiczne

Tytuł Opublikowano Odsłony
ZP/13/2022 Sukcesywna dostawa środków czystości do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 17-03-2022 Odsłon: 350
ZP/7/2022 Budowa budynku do gromadzenia odpadów stałych oraz podziemnego selektywnego miejsca gromadzenia odpadów stałych na terenie ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 15-03-2022 Odsłon: 576
„2. Świadczenie usług polegających na odbiorze, wywozie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o kodzie 18 01 04” 01-03-2022 Odsłon: 522
ZP/11/2022 Świadczenie usług w zakresie opiekuna osób starszych dla Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa 28-02-2022 Odsłon: 319
Konkurs / 5/ 2022 Dyżury fizjoterapeutyczne z ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie 24-02-2022 Odsłon: 324
Konkurs / 4 / 2022 Świadczenia lekarskie z zakresu rehabilitacji medycznej 17-02-2022 Odsłon: 306
ZP/03/2022 „Świadczenie usług polegających na odbiorze, wywozie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych” 16-02-2022 Odsłon: 435
Konkurs / 3 / 2022 Świadczenia lekarskie z zakresu neurologii w ZOL przy ul. Olchy 8 w Warszawie 14-02-2022 Odsłon: 312
ZP/5/2022 Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych na potrzeby pacjentów zakładów wchodzących w skład SCOL Sp. z o.o.d 11-02-2022 Odsłon: 360
Konkurs/ 2 /2022 Świadczenia lekarskie w POZ Geriatryczne Centrum Medyczne Warszawa, Al. Wilanowska 257 10-02-2022 Odsłon: 305