Konkurs / 8 / 2022

Przedmiot konkursu: Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania obrazowych badań diagnostycznych w placówce Przyjmującego zamówienie dla Pacjentów Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie oraz Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Olchy 8 w Warszawie należących do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Część 1 - ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie i ZOL przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie

Część 2 - ZOL przy ul. Olchy 8 w Warszawie

Data publikacji: 26.04.2022 r.

Termin składania ofert: do dnia 05.05.2022 r. do godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 05. 05. 2022 r. o godz.: 11:00

UWAGA !!! 

Obowiązuje Zał. nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu ofert - po korekcie oczywistej omyłki pisarskiej z dn. 27.04.2022 r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
OGŁOSZENIE pdf 652.43 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu ofert pdf 1.58 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - na część 1 pdf 809.76 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - na część 2 pdf 797.76 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Wzór umowy - część 1 pdf 2.00 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Wzór umowy - część 2 pdf 1.97 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 4 - Regulamin komisji konkursowej pdf 838.97 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 5 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 1.21 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 6 - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych pdf 482.83 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu ofert - po korekcie oczywistej omyłki pisarskiej pdf 1.59 MB Edyta Bartosińska
Rozstrzygnięcie konkursu pdf 340.55 KB Edyta Bartosińska