Zamówienia Publiczne

Tytuł Opublikowano Odsłony
ZP/34/2020 Usługi w zakresie transportu sanitarnego osób wymagających specjalistycznych warunków transportu dla pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 04-09-2020 Odsłon: 467
ZP/36/2020 Dostawa leków 04-09-2020 Odsłon: 769
ZP/35/2020 Dostawa sprzętu jedorazowego uzytku 03-09-2020 Odsłon: 584
ZP/32/2020 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz materiałów do terapii zajęciowej do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 28-08-2020 Odsłon: 514
ZP/31/2020 Wykonanie obowiązkowych okresowych (pięcioletnich, rocznych i półrocznych) przeglądów budynków, budowli,obiektów budowlanych w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych wchodzących w skład SCOL Sp. z o.o. 27-08-2020 Odsłon: 437
ZP/30/2020 Sukcesywna dostawa druków do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 27-08-2020 Odsłon: 412
Konkurs 9/2020 Pełnienie dyżurów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych) 19-08-2020 Odsłon: 430
ZP/29/2020 Świadczenie usługi opiekun osób starszych 30-07-2020 Odsłon: 641
ZP-28/2020 usługa odbioru odpadów komunalnych 20-07-2020 Odsłon: 448
ZP/27/2020 „Usługi w zakresie wykonywania zadań na rzecz pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. dotyczących opieki socjalnej.” 16-07-2020 Odsłon: 476