Kategoria:  Postępowanie prowadzone na podst. art. 138 o "uPzp"- USŁUGI SPOŁECZNE

Rodzaj zamówienia: Usługi

Termin składania ofert: 05.01.2021 r.  do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 05.01.2021 r. o godz. 10:30

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie nr 772607-N-2020 pdf 158.11 KB Katarzyna Markocka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP/64/2020 pdf 479.58 KB Katarzyna Markocka
SIWZ ZP/64/2020 pdf 621.98 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ docx 46.30 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 1.1. do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia docx 28.02 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 5 do SIWZ- Wzór umowy pdf 225.11 KB Katarzyna Markocka
ZP/64-1/2020 Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 29.12.2020r. pdf 472.99 KB Katarzyna Markocka
ZP/64-2/2020 Informacja z otwarcia ofert z dn. 05.01.2021r. pdf 219.93 KB Katarzyna Markocka
ZP/64/4-2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 07.01.2020r. pdf 859.75 KB Katarzyna Markocka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28, grudzień 2020 15:06 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 29, grudzień 2020 12:01 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05, styczeń 2021 12:37 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07, styczeń 2021 12:37 Katarzyna Markocka