215 000 Euro (Dostawa / Usługi )

Tytuł Opublikowano Autor
ZP/6/2023 ,,Sukcesywna dostawa rękawiczek nitrylowych diagnostycznych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Spółka z o.o. 02-03-2023 Udostępniony przez: Edyta Bartosińska
ZP/07/2023 „Świadczenie usług polegających na odbiorze, wywozie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o kodzie 18 01 04” 01-03-2023 Udostępniony przez: Małorzata Ludwiszewska
„ZP/05/2023 Sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie-1”. 16-02-2023 Udostępniony przez: Małorzata Ludwiszewska
Postępowanie unieważnione 16-02-2023 Udostępniony przez: Małorzata Ludwiszewska
ZP/3/2023 „Sukcesywna dostawa mrożonek do Stołecznego Centrum Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie”. 27-01-2023 Udostępniony przez: Małorzata Ludwiszewska