Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30 000 EURO

Tytuł Opublikowano Autor
ZP/32/2020 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz materiałów do terapii zajęciowej do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 28-08-2020 Udostępniony przez: Edyta Bartosińska
ZP/31/2020 Wykonanie obowiązkowych okresowych (pięcioletnich, rocznych i półrocznych) przeglądów budynków, budowli,obiektów budowlanych w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych wchodzących w skład SCOL Sp. z o.o. 27-08-2020 Udostępniony przez: Edyta Bartosińska
ZP/30/2020 Sukcesywna dostawa druków do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 27-08-2020 Udostępniony przez: Edyta Bartosińska
ZP-28/2020 usługa odbioru odpadów komunalnych 20-07-2020 Udostępniony przez: Małgorzata Ludwiszewska
ZP/21/2020 - Dostawa paliwa 17-06-2020 Udostępniony przez: Małgorzata Ludwiszewska