Zamawiający ogłasza postępowanie w 6 częściach

 

Kategoria: postępowanie na podstawie art. 4 pkt. 8 pzp

Kategoria: dostawy

 

Opublikowano: 06.02.2020 r. 

Termin składania ofert: do dnia 17.02.2020 r.  do godz. 10:00

Otwarcie ofert: 17.02.2020 r. o godz. 10.30