Kategoria: postępowanie na podstawie art. 4 pkt. 8 pzp

Kategoria: Usługi

 

Opublikowano: 31.01.2020 r. 

Termin składania ofert: do dnia 10.02.2020 r.  do godz. 11:00

03.02.2020 r. - Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistej omyłki w - zał. nr 4 Wzór umowy