Uwaga: Zamawiający informuje, że w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego zapis dotyczący

wizji lokalnej został skreślony z Zaproszenia do składania ofert . Aktualna treść Zaproszenia do składania ofert po pobrania poniżej.

Kategoria: postępowanie na podstawie art. 4 pkt. 8 pzp

Kategoria: Roboty budowlane

 

Opublikowano:  17.03.2020 r. 

Termin składania ofert: do dnia 01.04.2020 r.  do godz. 10:15

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie do składania ofert - nieaktualne docx 370.75 KB Super User
Zaproszenie do składania ofert - aktualne - modyfikacja z dn.18.03.2020 r. pdf 737.16 KB Super User
Zał. 1 - formularz ofertowy pdf 237.39 KB Super User
Zał. 1A – opis przedmiotu zamówienia pdf 892.65 KB Super User
Zał. 1B - schemat kotłowni pdf 243.67 KB Super User
Zał. 1C – rzut kotłowni pdf 121.43 KB Super User
Zał. 1D – przedmiar robót pdf 150.11 KB Super User
Zał. 2 - wzór umowy pdf 270.22 KB Super User
Zał. 3-5 - informacja RODO, oświadczenia pdf 222.52 KB Super User
Rozstrzygnięcie postępowania pdf 229.49 KB Super User