ZP/23/2022 Sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji rąk, skóry pacjenta, narzędzi oraz powierzchni małych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

kategoria: zapytanie ofertowe

data publikacji: 09.06.2022 r.

Termin składania ofert: do dnia 20.06.2022 r. do godz.: 12.00

Uwaga Wykonawcy!

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie według wzoru - Załącznik nr 6 - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 

Postępowanie zostało unieważnione w dniu 21.06.2022 r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe pdf 1.14 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy docx 24.84 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2a, 2b, 2c - Formularz asortymentowo- cenowy na część 1, 2 , 3 xlsx 21.11 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego pdf 2.74 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 4 - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych pdf 363.09 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 5 - Wykluczenie wykonawcy pdf 308.26 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 6 - Oświadczenie wykonawcy docx 22.57 KB Edyta Bartosińska
Odpowiedzi na pytania 14.06.2022 pdf 1.11 MB Edyta Bartosińska
Unieważnienie postępowania pdf 200.36 KB Małgorzata Ludwiszewska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 09, czerwiec 2022 13:51 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14, czerwiec 2022 11:58 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 21, czerwiec 2022 13:24 Małgorzata Ludwiszewska