„Zakup i dostawa produktów leczniczych, materiałów medycznych na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”.

 

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Opublikowano: 07.01.2020 r. - nr ogłoszenia 2020/S 004-004281

 

Termin składania ofert: 13.02.2020 r.  do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 13.02.2020 r. o godz. 12:30

 

Link do klucza publicznego:  https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=6180b0d9-8a6f-4c07-bf47-c5b1adedd582

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 187.95 KB Mariusz Bugajewski
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 70.87 KB Mariusz Bugajewski
SIWZ pdf 427.11 KB Mariusz Bugajewski
Załączniki Nr 1, 3 – 7 do SIWZ (formularze, oświadczenia) docx 75.64 KB Mariusz Bugajewski
Załączniki Nr 8 do SIWZ (projekt umowy) pdf 277.87 KB Mariusz Bugajewski
Załącznik nr 2.1-2.6 - (formularz asortymentowo-cenowy) - aktualny xlsx 24.06 KB Mariusz Bugajewski
Odpowiedzi na pytania dn. 20.01.2020 pdf 217.50 KB Mariusz Bugajewski
Unieważnienie cz. 1, 6. pdf 241.94 KB Mariusz Bugajewski
Rozstrzygnięcie cz. 4 pdf 270.39 KB Mariusz Bugajewski
Rozstrzygnięcie cz. 2,3,5 pdf 269.23 KB Mariusz Bugajewski
Informacja z otwarcia ofert 13.02.2020 r. pdf 240.78 KB Mariusz Bugajewski