"Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w ZOL przy ul. Szubińskiej 4 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa"

 

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Opublikowano 28.01.2020 r. - nr ogłoszenia 2020/S 019- 042133

Termin składania ofert: 10.02.2020 r.  do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 10.02.2020 r. o godz. 12:00

 

Link do klucza publicznego: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=662c2d05-a1ae-4c40-9027-30b75faf398c 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 84.48 KB Mariusz Bugajewski
SIWZ pdf 306.82 KB Mariusz Bugajewski
Załączniki Nr 1, 3, 4, 5, 5 a, 6 do SIWZ -formularze, oświadczenia docx 73.13 KB Mariusz Bugajewski
Załącznik Nr 2 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia pdf 398.15 KB Mariusz Bugajewski
Załączniki Nr 7 do SIWZ -projekt umowy pdf 453.51 KB Mariusz Bugajewski
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.02.2020 r. pdf 164.85 KB Mariusz Bugajewski
Ogłoszenie z otwarcia ofert z dnia 10.02.2020 r. pdf 223.88 KB Mariusz Bugajewski
Unieważnienie postępowania z dnia 10.02.2020 r. pdf 216.67 KB Mariusz Bugajewski