Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych inne niż niebezpieczne o kodzie 18 01 04

 

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Opublikowano 03.02.2020 r. - nr ogłoszenia 2020/S 023- 051375

Termin składania ofert: 05.03.2020 r.  do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 05.03.2020 r. o godz. 12:00

 

Link do klucza publicznego: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=20e5bff3-9dad-4dba-a175-ca798a4a6cca

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) pdf 180.27 KB Mariusz Bugajewski
SIWZ(pdf) pdf 300.46 KB Mariusz Bugajewski
Załączniki Nr 1, 3, 4, 5, 6 do SIWZ -formularze, oświadczenia docx 74.62 KB Mariusz Bugajewski
Załącznik Nr 2 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia pdf 107.37 KB Mariusz Bugajewski
Załączniki Nr 7 do SIWZ -projekt umowy pdf 192.77 KB Mariusz Bugajewski
Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.03.2020 r. pdf 218.09 KB Mariusz Bugajewski
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.03.2020 r. pdf 369.57 KB Mariusz Bugajewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19, maj 2020 12:16 Mariusz Bugajewski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19, maj 2020 12:17 Mariusz Bugajewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19, maj 2020 12:22 Mariusz Bugajewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 19, maj 2020 12:31 Mariusz Bugajewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 19, maj 2020 12:32 Mariusz Bugajewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 19, maj 2020 12:35 Mariusz Bugajewski