Nazwa: „Zakup i dostawa artykułów do żywienia pacjentów  w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie Sp. z o. o”.

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Opublikowano 25.03.2020 r. - nr ogłoszenia: 2020/S 060-143278

Termin składania ofert: 27.04.2020 r.  do godz. 12:00- nieaktualny

Termin otwarcia ofert: 27.04.2020 r. o godz. 12:30- nieaktualny

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE Z UWAGI NA PROBLEMY ZE STRONĄ INTERNETOWĄ,PRZESUWA TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Termin składania ofert: 30.04.2020 r.  do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 30.04.2020 r. o godz. 12:30

 

 

Informacja dla Wykonawców dot. KLUCZA PUBLICZNEGO:  Wykonawca może pobrać klucz publiczny ze strony systemu miniPortal w zakładce "Lista wszystkich postępowań" dostępnej bez logowania

Link do postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=d7eb013f-d473-4c31-a04f-644e749fd573

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 273.17 KB Mariusz Bugajewski
Zmiana ogłoszenia (podział na 10 części i zmiana wadium) pdf 91.86 KB Mariusz Bugajewski
SIWZ - modyfikacja z dn. 27.03.2020 (podział na 10 części i zmiana wadium) pdf 419.55 KB Mariusz Bugajewski
Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik Nr 2 (2.1-2.10) do SIWZ - aktualny zmiana 14.04.2020 r. xlsx 413.03 KB Mariusz Bugajewski
Formularz ofertowy, oświadczenia (JEDZ, inne) - Załączniki Nr 1, 3-7 do SIWZ docx 85.27 KB Mariusz Bugajewski
Wzór umowy - Załącznik Nr 8 do SIWZ. pdf 756.62 KB Mariusz Bugajewski
Wzór umowy modyfikacja - Załącznik Nr 8 do SIWZ. pdf 756.62 KB Mariusz Bugajewski
Odpowiedzi na pytania z dn. 15.04.2020 r. pdf 545.74 KB Mariusz Bugajewski
Zmiana ogłoszenia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 27.04.2020 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) pdf 284.92 KB Mariusz Bugajewski
Informacja z otwarcia ofert 4.05.2020 pdf 269.93 KB Mariusz Bugajewski
Wybór ofert cz. 1, 2, 7, 8 pdf 333.75 KB Mariusz Bugajewski
Wybór ofert cz. 3, 5, 6. pdf 797.71 KB Mariusz Bugajewski
Wybór ofert cz. 4, 9, 10 pdf 253.97 KB Mariusz Bugajewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19, maj 2020 11:58 Mariusz Bugajewski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19, maj 2020 11:59 Mariusz Bugajewski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19, maj 2020 12:00 Mariusz Bugajewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19, maj 2020 12:09 Mariusz Bugajewski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19, maj 2020 12:10 Mariusz Bugajewski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19, maj 2020 12:10 Mariusz Bugajewski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19, maj 2020 12:11 Mariusz Bugajewski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19, maj 2020 12:12 Mariusz Bugajewski