ZP/38/2022 Bieżąca konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych i sanitarnych, bieżącą obsługa kotłów CO gazowych i parowych w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych wchodzących w skład SCOL Sp. z o.o.

Data publikacji: 14.12.2022 r.

Termin składania ofert: do dnia 22.12.2022 r. do godz.: 12.00

Termin otwarcia ofert: w dniu 22.12.2022 r. o godz.: 12.30

Uwaga Wykonawcy: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w SWZ:

 

ROZDZIAŁ XII

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.  

2.      2.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22.12.2022 r., do godziny 12.00

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 134.20 KB Edyta Bartosińska
Specyfikacja warunków zamówienia pdf 5.78 MB Edyta Bartosińska
Załączniki: 1,2a,3,4,5,6,10 docx 50.14 KB Edyta Bartosińska
Załącznik nr 2 b docx 23.24 KB Edyta Bartosińska
Załącznik nr 7 - Projektowane postanowienia umowy pdf 3.53 MB Edyta Bartosińska
Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia pdf 1.60 MB Edyta Bartosińska
Załącznik nr 9 a do SWZ - Oświadczenie docx 19.73 KB Edyta Bartosińska
Załącznik nr 9 b do SWZ - aktualizacja oświadczenia docx 19.58 KB Edyta Bartosińska
SWZ - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej pdf 5.77 MB Edyta Bartosińska
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia pdf 151.54 KB Edyta Bartosińska
Informacja z otwarcia ofert pdf 188.56 KB Edyta Bartosińska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 241.21 KB Edyta Bartosińska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 14, grudzień 2022 14:31 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 14, grudzień 2022 14:38 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, grudzień 2022 15:46 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22, grudzień 2022 12:04 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22, grudzień 2022 14:00 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 28, grudzień 2022 15:00 Edyta Bartosińska