ZP/ 40 / 2022 Dostawa preparatów oraz sprzętu do podawania żywienia dojelitowego na potrzeby pacjentów zakładów wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Spółka z o.o.

Data publikacji: 01.12.2022 r.

Termin składania ofert: do dnia 09.12.2022 r. do godz.: 11.00

Termin otwarcia ofert: w dniu 09.12.2022 r. o godz.: 12.00

 

Nowy termin składania ofert: do dnia 12.12.2022r . do godz. 11.00

Nowy termin otwarcia ofert: w dniu 12.12.2022 r. o godz. 12.00

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 164.38 KB Edyta Bartosińska
Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 5.34 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 1 a i 1 b - Formularze asortymentowo- cenowe na cz. 1 i 2 xls 63.50 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 1, 2a, 3, 4, 5, 9 do SWZ docx 46.53 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2 b do SWZ - Oświadczenie docx 22.79 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 6 - Projektowane postanowienia umowy pdf 2.94 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 7 - Oświadczenie o aktualności docx 19.32 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 8 - Oświad. o akt. przeciwdziałania docx 19.58 KB Edyta Bartosińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 36.47 KB Edyta Bartosińska
SWZ po modyfikacji w dn. 06.12.2022 pdf 5.32 MB Edyta Bartosińska
Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 06.12.2022 pdf 1.91 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 6 - Projektowane postanowienia umowy - po modyfikacji pdf 2.92 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 1 a i 1 b - Formularze asortymentowo- cenowe po modyfikacji xls 63.50 KB Edyta Bartosińska
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia pdf 149.87 KB Edyta Bartosińska
Informacja z otwarcia ofert pdf 199.58 KB Edyta Bartosińska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 pdf 216.06 KB Edyta Bartosińska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 pdf 215.86 KB Edyta Bartosińska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 01, grudzień 2022 12:50 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06, grudzień 2022 13:29 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12, grudzień 2022 11:06 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12, grudzień 2022 13:39 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19, grudzień 2022 13:14 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, grudzień 2022 14:19 Edyta Bartosińska