ZP/42/2022 Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8 w Warszawie wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 Pzp

Termin składania ofert: do dn. 18.11.2022 do godz.: 11.00

Termin otwarcia ofert: w dn. 18.11.2022 o godz. 12.00

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
OGŁOSZENIE pdf 132.36 KB Edyta Bartosińska
SWZ pdf 6.94 MB Edyta Bartosińska
Zał. 1.1 - Opis przedmiotu zamówienia pdf 5.59 MB Edyta Bartosińska
Zał. 1,2.2, 2.2 - Formularz ofertowy i oświadczenia docx 46.93 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2 a - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 23.05 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności docx 19.53 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 a - Akt. oświadczenia Wykonawcy docx 20.08 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 4 - Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 19.01 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 5 - Wykaz narzędzi docx 18.25 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 6 - Wykaz usług docx 19.87 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 7 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 18.56 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 7 a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby nr 2 docx 21.55 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 8 - Projektowane postanowienia umowy pdf 5.11 MB Edyta Bartosińska
ZP-42-1-2022 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia pdf 151.34 KB Edyta Bartosińska
ZP-42-2-2022 Informacja z otwarcia pdf 185.66 KB Edyta Bartosińska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 249.97 KB Edyta Bartosińska