ZP/28/2022 Usługi w zakresie transportu sanitarnego osób wymagających specjalistycznych warunków transportu dla pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 Pzp

Termin składania ofert: do dnia 28.07.2022 r. do godziny 10.00

Termin otwarcia ofert: w dniu 28.07.2022 r. o godzinie 11.00

Uwaga Wykonawcy! Przedłużenie czasu na składanie ofert.

Nowy, zmieniony termin:

Termin składania ofert: do dnia 29.07.2022 r. do godziny 10.00

Termin otwarcia ofert: w dniu 29.07.2022 r. o godzinie 11.00

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 175.40 KB Edyta Bartosińska
Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 6.90 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 1, 2a, 3, 4, 5, 6, 10 docx 60.38 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2 b do SWZ docx 23.24 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 7 a - Projektowane postanowienia umowy - Część 1 i 2 pdf 6.03 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 7 b - Projektowane postanowienia umowy - Część 3 pdf 6.00 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 8 - Projektowane postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 1.22 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 9 - Oświadczenie z art. 125 pzp docx 19.64 KB Edyta Bartosińska
Ogłoszenie - Nowy termin składania i otwarcie ofert pdf 36.43 KB Edyta Bartosińska
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia pdf 139.49 KB Edyta Bartosińska
Informacja z otwarcia ofert pdf 215.24 KB Edyta Bartosińska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 398.11 KB Edyta Bartosińska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 20, lipiec 2022 15:26 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, lipiec 2022 08:56 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 29, lipiec 2022 10:03 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 29, lipiec 2022 13:20 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09, sierpień 2022 12:56 Edyta Bartosińska