Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp

Rodzaj zamówienia: Dostawy

 

Termin składania ofert: 13.12.2021 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 13.12.2021 o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy ePuap oraz Mini Portalu.

 

UWAGA:

Termin składania ofert: 14.12.2021 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14.12.2021 o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy ePuap oraz Mini Portalu.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie nr 2021BZP 0029932001 pdf 99.95 KB Katarzyna Markocka
SWZ z dnia 03.12.2021r. pdf 551.07 KB Katarzyna Markocka
Załączniki nr 1,2,3,4,6 do SWZ docx 41.52 KB Katarzyna Markocka
Załacznik nr 1a do SWZ- Formularz asortymentowo- cenowy xlsx 17.80 KB Katarzyna Markocka
Załacznik nr 5 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy pdf 354.34 KB Katarzyna Markocka
ZP/44-1/2021 Wyjaśnienie treści SWZ, zmiana ogłoszenia i treści SWZ Z DN. 08.12.2021r. pdf 666.46 KB Katarzyna Markocka
Modyfikacja treści SWZ ZP-44-2021 pdf 307.71 KB Katarzyna Markocka
ZP/44-2/2021 Kwota na sfinansowanie zamówienia pdf 459.45 KB Katarzyna Markocka
ZP/44-3/2021 Informacja z otwarcia ofert pdf 186.90 KB Katarzyna Markocka
ZP/44-5/2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 272.05 KB Katarzyna Markocka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 03, grudzień 2021 14:54 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. piątek, 03, grudzień 2021 14:54 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 03, grudzień 2021 15:05 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08, grudzień 2021 14:48 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08, grudzień 2021 14:49 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14, grudzień 2021 10:18 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14, grudzień 2021 13:40 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, grudzień 2021 14:00 Katarzyna Markocka