Dostawa preparatów oraz sprzętu do podawania żywienia dojelitowego na potrzeby pacjentów zakładów wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 Pzp

Termin składania ofert: do dnia 06.12.2021 r. do godz.: 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 06.12.2021 r. o godz.: 12:00 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
OGŁOSZENIE pdf 2.33 MB Edyta Bartosińska
SWZ pdf 4.73 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 1,2,3,4,5 do SWZ docx 42.88 KB Edyta Bartosińska
Zał. 1a, 1b Formularz asortymentowo-cenowy xls 63.50 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 7 - Oświadczenie o aktualności z art. 125 Pzp docx 18.64 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 6 - Projektowane postanowienia umowy pdf 2.84 MB Edyta Bartosińska
ZP/43-1/2021 Informacja o kwotach pdf 146.81 KB Edyta Bartosińska
ZP/43-2/2021 Informacja z otwarcia ofert pdf 248.09 KB Edyta Bartosińska
ZP/43-5/2021 Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 pdf 223.88 KB Edyta Bartosińska
ZP/43-7/2021 Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 pdf 227.84 KB Edyta Bartosińska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 26, listopad 2021 14:35 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony. piątek, 26, listopad 2021 14:40 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26, listopad 2021 14:45 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 26, listopad 2021 14:57 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 06, grudzień 2021 11:07 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 06, grudzień 2021 13:26 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10, grudzień 2021 13:11 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14, grudzień 2021 13:20 Edyta Bartosińska