Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp

Rodzaj zamówienia: Usługi

 

Termin składania ofert: 01.12.2021 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 01.12.2021 o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy ePuap oraz Mini Portalu.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie BZP pdf 118.55 KB Katarzyna Markocka
SWZ pdf 551.53 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 1a do SWZ pdf 253.99 KB Katarzyna Markocka
Załacznik nr 1b do SWZ pdf 106.05 KB Katarzyna Markocka
Załączniki nr 1,2,3,4,6 do SWZ docx 43.91 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 5 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy pdf 415.11 KB Katarzyna Markocka
ZP-42-1-2021 Wyjaśnienie treści SWZ pdf 344.21 KB Katarzyna Markocka
ZP-42-2-2021 Kwota na sfinansowanie zamówienia pdf 456.59 KB Katarzyna Markocka
ZP-42-3-2021 Informacja z otwarcia ofert pdf 294.93 KB Katarzyna Markocka
ZP/45-5/2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 345.57 KB Katarzyna Markocka
ZP/42-6/2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- część nr 1 pdf 374.49 KB Katarzyna Markocka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 23, listopad 2021 14:24 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26, listopad 2021 14:39 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01, grudzień 2021 10:26 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01, grudzień 2021 14:52 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 06, grudzień 2021 14:02 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08, grudzień 2021 12:47 Katarzyna Markocka