Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp

Rodzaj zamówienia: Usługi

 

Termin składania ofert: 13.10.2021 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 13.10.2021 o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy ePuap oraz Mini Portalu.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu_BZP pdf 114.90 KB Katarzyna Markocka
Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 05.10.2021r. pdf 588.79 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 1.1. do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia pdf 274.37 KB Katarzyna Markocka
Załączniki nr 1,3,4,5 i 7 do SWZ_Formularz ofertowy, oświadczenia docx 42.57 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 2 do SWZ_Formularz asortymentowo- cenowy xlsx 14.02 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 6 do SWZ_ Projektowane postanowienia umowy pdf 344.66 KB Katarzyna Markocka
ZP/36-2/2021 Kwota na sfinansowanie zamówienia pdf 702.86 KB Katarzyna Markocka
ZP/36-3/2021 Informacja z otwarcia ofert pdf 708.99 KB Katarzyna Markocka
ZP-36-5/2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 337.60 KB Katarzyna Markocka
Wyjaśnienia treści SWZ pdf 237.43 KB Małgorzata Ludwiszewska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 05, październik 2021 15:03 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08, październik 2021 16:30 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13, październik 2021 10:29 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13, październik 2021 11:49 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20, październik 2021 13:09 Katarzyna Markocka