ZP/32/2021

,,Świadczenie usług z zakresu opiekuna osób starszych dla Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa"

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 PZP

Termin składania ofert: do dn. 19.08.2021 r. do godz.: 10.00

Termin otwarcia: dnia 19.08.2021 r. o godz.: 11.00

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
OGŁOSZENIE pdf 107.86 KB Edyta Bartosińska
SWZ pdf 5.24 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do SWZ docx 50.22 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 7 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego pdf 3.74 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 8 - Projektowane postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 1.19 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 9 do SWZ pdf 240.18 KB Edyta Bartosińska
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia pdf 133.37 KB Edyta Bartosińska
Informacja z otwarcia ofert pdf 184.40 KB Edyta Bartosińska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 197.55 KB Edyta Bartosińska
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert pdf 239.68 KB Edyta Bartosińska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 222.04 KB Edyta Bartosińska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 11, sierpień 2021 14:02 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 11, sierpień 2021 14:07 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 11, sierpień 2021 14:13 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 11, sierpień 2021 14:16 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 19, sierpień 2021 10:01 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 19, sierpień 2021 11:53 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 25, sierpień 2021 13:56 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30, sierpień 2021 15:10 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 31, sierpień 2021 13:29 Edyta Bartosińska