ZP/29/2021

,,Świadczenie usług z zakresu opiekuna osób starszych dla Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa"

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 Pzp

Termin składania ofert: do 10.08.2021 r. do godz.: 10.00

Termin otwarcia ofert: dnia 10.08.2021r. o godz.: 11.00

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
OGŁOSZENIE pdf 107.79 KB Edyta Bartosińska
SWZ pdf 5.28 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do SWZ docx 47.27 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 7 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego pdf 3.73 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 8 - Projektowane postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 1.20 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp docx 18.44 KB Edyta Bartosińska
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia pdf 133.05 KB Edyta Bartosińska
Informacja z otwarcia ofert pdf 172.75 KB Edyta Bartosińska
Informacja o unieważnieniu postępowania oraz o odrzuceniu oferty pdf 303.49 KB Edyta Bartosińska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 02, sierpień 2021 15:42 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02, sierpień 2021 15:48 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10, sierpień 2021 10:10 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10, sierpień 2021 12:39 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10, sierpień 2021 14:22 Edyta Bartosińska