ZP/42/2020.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów niezbędnych do przygotowywania posiłków dla pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego

Sp. z o. o. w Warszawie z siedzibą  przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2.1-2.10 do SIWZ.

Termin składania ofert: 07.12.2020 Godz. 11:30

Termin otwarcia ofert: 07.12.2020 godz. 12.00

 

Link do klucza publicznego:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=adad81c8-9075-45da-a6a3-7b33fc164d4e

UWAGA: Zamawiający informuje, że w dniu 27.11.2020 dokonał modyfikacji formularza asortymentowo cenowego Załącznik Nr 2 do SIWZ  (cześć 4 -Nabiał) poprzez doprecyzowanie poz. nr 1. Składając ofertę na cześć Nr 4 proszę zwrócić uwagę czy jest to aktualny formularz - do pobrania w zakładce załączniki pod nazwą  -  "Załączniki 2.1-2.10 formularze cenowe z dn. 30.11.2020 - AKTUALNE"

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamowieniu pdf 198.91 KB Małgorzata Ludwiszewska
SIWZ pdf 405.14 KB Małgorzata Ludwiszewska
Załączniki 1,3-7 formularze, oświadczenia docx 73.64 KB Małgorzata Ludwiszewska
Załącznik 8 projekt umowy docx 44.24 KB Małgorzata Ludwiszewska
Załączniki 2.1-2.10 formularze cenowe xlsx 487.49 KB Małgorzata Ludwiszewska
Wyjaśnienia SIWZ_1 pdf 188.25 KB Małgorzata Ludwiszewska
Wyjaśnienia SIWZ_2 pdf 191.19 KB Małgorzata Ludwiszewska
Załączniki 2.1-2.10 formularze cenowe z dn. 30.11.2020 - AKTUALNE xlsx 487.50 KB Małgorzata Ludwiszewska
Informacja z otwarcia ofert 8.12.2020 pdf 277.10 KB Małgorzata Ludwiszewska
Unieważnienie postępowania pdf 222.84 KB Małgorzata Ludwiszewska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 04, listopad 2020 11:07 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony. środa, 04, listopad 2020 11:09 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04, listopad 2020 11:09 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04, listopad 2020 11:11 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04, listopad 2020 11:12 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04, listopad 2020 11:13 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 04, listopad 2020 11:14 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04, listopad 2020 11:14 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04, listopad 2020 11:15 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony. środa, 04, listopad 2020 11:18 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony. środa, 04, listopad 2020 11:20 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony. środa, 04, listopad 2020 11:22 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony. środa, 04, listopad 2020 11:23 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony. środa, 04, listopad 2020 11:23 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony. środa, 04, listopad 2020 11:24 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony. środa, 04, listopad 2020 11:55 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 04, listopad 2020 11:58 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13, listopad 2020 15:15 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 13, listopad 2020 15:18 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 27, listopad 2020 10:46 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 27, listopad 2020 11:05 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27, listopad 2020 11:06 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 27, listopad 2020 11:07 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 27, listopad 2020 11:09 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 27, listopad 2020 11:10 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27, listopad 2020 11:12 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 01, grudzień 2020 10:23 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08, grudzień 2020 12:58 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 08, grudzień 2020 13:43 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 09, grudzień 2020 10:16 Małgorzata Ludwiszewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 14, grudzień 2020 14:23 Małgorzata Ludwiszewska