Kategoria: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Wysłane Ted eNotices: 21.05.2020 r. /Opublikowano 26.05.2020 r. Nr ogłoszenia Dz.U. 2020/S/101- 244244 

Termin składania ofert: 26.06.2020 r.  do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 26.06.2020 r. o godz. 10:00

​Link do klucza publicznego: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=f34ccd60-f1fd-4e4c-a26f-536ede551193 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu 2020/S/101-244244 pdf 169.52 KB Katarzyna Markocka
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ) pdf 314.34 KB Katarzyna Markocka
Załącznik Nr 1,3, 4, 5, 5a, 5b, 6, 8, 9 docx 84.92 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 2a - Opis przedmiotu zamówienia Część I ZOL ul. Mehoffera 72/74 pdf 339.22 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 2b Opis przedmiotu zamówienia Część II ZOL ul. Szubińska 4 pdf 315.95 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 7 Wzór umowy pdf 218.91 KB Katarzyna Markocka
Wyjaśnienie treści SIWZ ZP/17-1/2020 pdf 195.30 KB Katarzyna Markocka
Ogłoszenie z otwarcia ofert ZP/17-2/2020-Podział na części pdf 228.00 KB Katarzyna Markocka
ZP/17-4/2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 1.07 MB Katarzyna Markocka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, maj 2020 14:42 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18, czerwiec 2020 14:17 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26, czerwiec 2020 11:51 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 26, czerwiec 2020 12:29 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 26, czerwiec 2020 12:30 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07, lipiec 2020 15:05 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07, lipiec 2020 15:05 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15, lipiec 2020 14:32 Katarzyna Markocka