Konkurs / 1 / 2020

Świadczenia zdrowotne w zakresie:

Pełnienia dyżurów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych), udzielanych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Olchy 8 w Warszawie, wchodzących w skład  Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74.

 

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs w 4 częściach.

 

Kategoria: konkurs ofert

Data publikacji: 09.01.2020r.

Składanie ofert: do dnia 17.01.2020r. do godziny 10.00

Otwarcie ofert: w dniu 17.01.2020r. o godzinie 11.00