Konkurs 16/2023

Świadczenia zdrowotne w zakresie:

Świadczeń lekarskich udzielanych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74 ,

03-131 Warszawa

Data publikacji: 20.07.2023 r.

Termin składania ofert: do dnia 28.07.2023 r. do godziny 09.00

Termin otwarcia ofert: w dniu 28.07.2023 r. o godzinie 10.00

 

W dniu 21.07.2023 r. Udzielający zamówienia skorygował omyłkę pisarską

- w zał. nr 3 - Wzór umowy na część 5 - obowiązuje wzór umowy po korekcie

- w Ogłoszeniu o konkursie - obowiązuje Ogłoszenie po korekcie

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o konkursie pdf 347.89 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu ofert pdf 1.68 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - część 1 pdf 731.54 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - część 2 pdf 734.65 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - część 3 pdf 755.76 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - część 4 pdf 715.66 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - część 5 pdf 725.73 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Wzór umowy - część 1 pdf 2.04 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - wzór umowy - część 2 pdf 2.04 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Wzór umowy - część 3 pdf 2.04 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Wzór umowy - część 4 pdf 2.04 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Wzór umowy - część 5 pdf 2.03 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 4 - Regulamin komisji konkursowej pdf 829.63 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 5 - RODO pdf 464.85 KB Edyta Bartosińska
Ogłoszenie o konkursie - korekta pdf 664.55 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Wzór umowy - po korekcie pdf 2.05 MB Edyta Bartosińska
Rozstrzygnięcie konkursu pdf 692.70 KB Edyta Bartosińska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 20, lipiec 2023 12:58 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, lipiec 2023 10:36 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, lipiec 2023 12:47 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28, lipiec 2023 12:17 Edyta Bartosińska