Świadczenia zdrowotne w zakresie:

świadczeń lekarskich oraz specjalistycznych świadczeń lekarskich udzielanych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym Sp. z o.o.

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs w 2 częściach

data publikacji: 22.12.2022r.

Termin składania ofert: do dnia 30.12.2022 r. do godziny 10.30

Termin otwarcia ofert: w dniu 30.12.2022 r. o godzinie 11.00

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 599.91 KB Edyta Wygrys
Zał. nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu ofert pdf 290.88 KB Edyta Wygrys
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy na część 1 pdf 271.52 KB Edyta Wygrys
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy na część 2 pdf 231.10 KB Edyta Wygrys
Zał. nr 3 - Wzór umowy na część 1 pdf 257.06 KB Edyta Wygrys
Zał. nr 3 - Wzór umowy na część 2 pdf 254.90 KB Edyta Wygrys
Zał. nr 4 - Regulamin komisji konkursowej pdf 197.57 KB Edyta Wygrys
Zał. nr 5 - Zasady przetwarzania danych osobowych pdf 279.52 KB Edyta Wygrys
Rozstrzygnięcie konkursu pdf 414.64 KB Edyta Wygrys