Konkurs 25/2022

Świadczenia zdrowotne w zakresie:

świadczeń lekarskich oraz specjalistycznych świadczeń lekarskich udzielanych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym Sp. z o.o.

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs w 3 częściach.

data publikacji: 19.12.2022 r.

Termin składania ofert: do dnia 27.12.2022 r. do godziny 10.30

Termin otwarcia ofert: w dniu 27. 12. 2022 r. o godzinie 11.00

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
OGŁOSZENIE pdf 725.03 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu ofert pdf 1.72 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy na część 1 pdf 708.52 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy na część 2 pdf 695.69 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy na część 3 pdf 695.61 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Wzór umowy na część 1 pdf 2.06 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Wzór umowy na część 2 pdf 2.05 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Wzór umowy na część 3 pdf 2.05 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 4 - Regulamin komisji konkursowej pdf 837.21 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 5 - Zasady przetwarzania danych osobowych pdf 469.09 KB Edyta Bartosińska
Rozstrzygnięcie konkursu pdf 548.54 KB Edyta Bartosińska