Konkurs / 22 / 2022

Świadczenia zdrowotne w zakresie: Pełnienia dyżurów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych) w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie oraz w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8 w Warszawie wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs w 3 częściach

Data publikacji: 08.12.2022 r.

Termin składania ofert: do dnia 16.12.2022 r. do godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 10.00

Uwaga!!! Modyfikacja Załącznika nr 3 - Wzoru umowy na część 1, 2 , 3

Przedłużenie terminu na składanie ofert: do dnia 19.12.2022 r. do godz. 09.00

Nowy termin otwarcia ofert: w dniu 19.12.2022 r. o godz. 10.00

Uwaga!!! Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w dn. 15.12.2022 r.

Przedłużenie terminu na składanie ofert: do dnia 20.12.2022 r. do godz. 09.00

Nowy termin otwarcia ofert: w dniu 20.12.2022 r. o godz. 10.00

 

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o konkursie pdf 688.48 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu ofert pdf 1.72 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy na część 1 pdf 708.14 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy na część 2 pdf 667.88 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy na część 3 pdf 705.42 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Wzór umowy na część 1 pdf 2.19 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Wzór umowy na część 2 pdf 2.19 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Wzór umowy na część 3 pdf 2.21 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 4 - Regulamin komisji konkursowej pdf 835.78 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 5 - Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych pdf 481.25 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Wzór umowy na cz. 1 - po modyfikacji pdf 2.18 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Wzór umowy na cz. 2 - po modyfikacji pdf 2.18 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Wzór umowy na cz. 3 - po modyfikacji pdf 2.17 MB Edyta Bartosińska
Korekta ogłoszenia o konkursie w dn. 15.12.2022 r. pdf 748.58 KB Edyta Bartosińska
Korekta - Szczegółowe warunki konkursu ofert - z dn. 15.12.2022 r. pdf 1.75 MB Edyta Bartosińska
Rozstrzygnięcie konkursu - w zakresie części 1, 2, 3 pdf 439.29 KB Edyta Bartosińska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 08, grudzień 2022 12:23 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09, grudzień 2022 15:07 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 09, grudzień 2022 15:10 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15, grudzień 2022 13:12 Edyta Bartosińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20, grudzień 2022 14:30 Edyta Bartosińska