Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: art. 275 ust. 1 ustawy Pzp 

Termin składania ofert: 30.03.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 30.03.2022 r. o godz. 10:30

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 119.88 KB Katarzyna Markocka
Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 1.16 MB Katarzyna Markocka
Zał. nr 1,1a do FO, 2,3,5,6,7 do SWZ docx 58.70 KB Katarzyna Markocka
Zał. nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy pdf 814.37 KB Katarzyna Markocka
Zał. nr 8 do SWZ- Przedmiar pdf 410.97 KB Katarzyna Markocka
Zał. nr 9 do SWZ Dokumentacja projektowa zip 7.81 MB Katarzyna Markocka
Kwota na sfinansowanie zamówienia pdf 837.28 KB Katarzyna Markocka
Informacja z otwarcia ofert pdf 189.21 KB Katarzyna Markocka
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 852.12 KB Katarzyna Markocka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 15, marzec 2022 12:53 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15, marzec 2022 12:53 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30, marzec 2022 10:05 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30, marzec 2022 14:06 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07, kwiecień 2022 14:06 Katarzyna Markocka