Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 01.03.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 01.03.2022 r. o godz. 11:00

Wizja lokalna: 7 luty 2022 r. godz. 11:00.

 

Termin składania ofert: 04.03.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 04.03.2022 r. o godz. 11:00

Termin związania ofertą 27 maj 2022 r.


Termin składania ofert: 10.03.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 10.03.2022 r. o godz. 11:00

Termin związania ofertą: 7 czerwca 2022 r.


Termin składania ofert: 1503.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 15.03.2022 r. o godz. 11:00

Uwaga nowy termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert: 18.03.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 18.03.2022 r. o godz. 11:00

Termin związania ofertą: 7 czerwca 2022 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

UWAGA: Zamawiający informuję o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z uwagi na wpłynięcie pytań do postępowania.

ODWOŁANIE:

Zamawiający zgodnie z zapisami art. 524 ustawy Pzp, informuje o wniesieniu odwołania w dniu 7.02.2022 r. przez firmę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-500 Pruszków- szczegóły w załączniku „Odwołanie STRABAG”. Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie nr 2022-018 042457 pdf 169.74 KB Katarzyna Markocka
Specyfikacja Warunków ZamówieniaZP/1/2022 pdf 1,008.43 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 1,1a do FO,2,3,5,6,7,8 do SWZ docx 85.20 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 2 do SWZ- JEDZ (plik xml) xml 146.53 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 4 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy pdf 328.95 KB Katarzyna Markocka
Załączniki do projektowanych postanowień umowy nr 4,4.1, 4.2, 4.3 pdf 1.07 MB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 11 do SWZ- Materiały pomocnicze docx 13.25 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 9 do SWZ_Przedmiar robót zip 2.16 MB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 10 cz 1 do SWZ_Dokumentacja projektowa zip 249.82 MB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 10 cz 2 do SWZ_Dokumentacja projektowa zip 333.31 MB Katarzyna Markocka
ODWOŁANIE STRABAG 07.02.2022r. pdf 462.72 KB Katarzyna Markocka
ZP/1-2/2022 Wyjaśnienie treści SWZ_Ogłoszenie o sprostowaniu pdf 932.03 KB Katarzyna Markocka
Przedmiar ARCHITEKTURA_Modyfikacja z dnia 04.02.2022r. pdf 646.56 KB Katarzyna Markocka
Przedmiar INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE_Modyfikacja z dnia 04.02.2022r. pdf 1.05 MB Katarzyna Markocka
ZP/1-2/2/2022 Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 10.02.2022r. pdf 1.11 MB Katarzyna Markocka
Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 10.02.2022r. pdf 968.52 KB Katarzyna Markocka
Modyfikacja Projektowanych postanowień umowy z dnia 10.02.2022r. pdf 386.98 KB Katarzyna Markocka
Modyfikacja Zał. nr 4 do PPU z dnia 10.02.2022r. pdf 123.93 KB Katarzyna Markocka
Dokumentacja projektowa_Opinia ornitolog PDF 2.17 MB Katarzyna Markocka
Dokumentacja projektowa_Zieleń opis PDF 14.24 MB Katarzyna Markocka
Dokumentacja projektowa_Zieleń rzut PDF 1,023.57 KB Katarzyna Markocka
Modyfikacja Załącznika nr 1a do Formularza ofertowego docx 85.56 KB Katarzyna Markocka
Przedmiar_architektura pdf 584.70 KB Katarzyna Markocka
Przedmiar_zieleń pdf 372.49 KB Katarzyna Markocka
Przedmiar_instalacje elektryczne i teletechniczne pdf 1.05 MB Katarzyna Markocka
16.02.2022 Instalacja zewnętrzna w-k 7z 16.10 MB Katarzyna Markocka
16.02.2022 Sieć cieplna 7z 10.57 MB Katarzyna Markocka
16.02.2022 przedmiar_instalacje elektryczne i teletechniczne pdf 2.41 MB Katarzyna Markocka
16.02.2022 KOREKTA Wyjaśnienie treści SWZ pdf 923.82 KB Katarzyna Markocka
21.02.2022 r. Modyfikacja treści SWZ pdf 371.15 KB Katarzyna Markocka
21.02.2022 r. Modyfikacja Wzoru umowy pdf 384.25 KB Katarzyna Markocka
01.03.2022r. Wyjaśnienie treści SWZ pdf 4.33 MB Katarzyna Markocka
01.03.2022r. PRZEDMIARY 7z 2.78 MB Katarzyna Markocka
01.03.2022r. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (stolarka, badania gruntowe) 7z 10.57 MB Katarzyna Markocka
09.03.2022r. PISMO_ZMIANA TREŚCI SWZ pdf 641.97 KB Katarzyna Markocka
09.03.2022r. PRZEDMIARY_MODYFIKACJA 7z 2.13 MB Katarzyna Markocka
09.03.2022r. Dokumentacja projektowa 7z 67.27 MB Katarzyna Markocka
09.03.2022r. Dokumentacja projektowa Veolia 7z 273.30 MB Katarzyna Markocka
09.03.2022 SWZ_zmiana terminu docx 462.96 KB Katarzyna Markocka
14.03.2022 r. Wyjaśnienie treści SWZ pdf 827.47 KB Katarzyna Markocka
14.03.2022 r. Przedmiar Drogi pdf 157.17 KB Katarzyna Markocka
18.03.2022 r. Kwota na sfinansowanie zamówienia pdf 183.34 KB Katarzyna Markocka
18.03.2022 r. Informacja z otwarcia ofert pdf 235.07 KB Katarzyna Markocka
13.04.2022r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 399.28 KB Katarzyna Markocka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 12:18 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 12:20 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 12:20 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 12:21 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 12:22 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 12:23 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 12:28 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. środa, 26, styczeń 2022 13:21 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. środa, 26, styczeń 2022 13:21 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 13:52 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 13:55 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 13:58 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 14:02 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 14:32 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 14:43 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 14:46 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 14:47 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 14:55 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 14:59 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 26, styczeń 2022 15:48 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. środa, 26, styczeń 2022 15:49 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 21:55 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 21:56 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 21:56 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 26, styczeń 2022 21:58 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 21:59 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26, styczeń 2022 22:00 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27, styczeń 2022 09:58 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. piątek, 04, luty 2022 14:40 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. piątek, 04, luty 2022 14:41 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. piątek, 04, luty 2022 14:41 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. piątek, 04, luty 2022 14:42 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. piątek, 04, luty 2022 14:43 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08, luty 2022 09:35 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08, luty 2022 09:36 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09, luty 2022 16:39 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09, luty 2022 16:40 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. środa, 09, luty 2022 16:42 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. środa, 09, luty 2022 16:43 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15, luty 2022 15:06 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15, luty 2022 15:16 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15, luty 2022 16:13 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15, luty 2022 16:14 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15, luty 2022 16:15 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15, luty 2022 16:15 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15, luty 2022 16:16 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15, luty 2022 16:17 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15, luty 2022 16:18 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15, luty 2022 22:06 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15, luty 2022 22:08 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15, luty 2022 22:09 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15, luty 2022 22:09 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 15, luty 2022 22:09 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 15, luty 2022 22:10 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15, luty 2022 22:11 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15, luty 2022 23:19 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 16, luty 2022 00:13 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16, luty 2022 00:13 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16, luty 2022 00:14 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16, luty 2022 00:14 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16, luty 2022 15:01 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16, luty 2022 15:01 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16, luty 2022 22:45 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16, luty 2022 22:50 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, luty 2022 14:53 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01, marzec 2022 14:19 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01, marzec 2022 14:19 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01, marzec 2022 14:20 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01, marzec 2022 14:21 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09, marzec 2022 13:37 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. środa, 09, marzec 2022 13:38 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09, marzec 2022 13:39 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09, marzec 2022 13:49 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 09, marzec 2022 14:21 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09, marzec 2022 14:23 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 09, marzec 2022 14:37 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09, marzec 2022 14:42 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09, marzec 2022 14:52 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 14, marzec 2022 14:44 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 18, marzec 2022 10:40 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 18, marzec 2022 12:22 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13, kwiecień 2022 14:54 Katarzyna Markocka