Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: art. 275 ust. 1 ustawy Pzp 

Termin składania ofert: 05.11.2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 05.11.2021 r. o godz. 10:30

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

 

Kwota na sfinansowanie zamówienia: 540 002,72 zł brutto

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie 2021/BZP 00238236/01 pdf 115.16 KB Katarzyna Markocka
Specyfikacja Warunków Zamówienia z dn. 20.10.2021r. pdf 326.16 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 1, 1a do FO, 2,3,4,5,6 do SWZ docx 58.28 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 7 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy pdf 568.00 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 8 do SWZ_ Przedmiar robót pdf 132.34 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 9 do SWZ_ Dokumentacja projektowa zip 7.81 MB Katarzyna Markocka
ZP/39-1/2021 Zmiana treści SWZ_Ogłoszenie pdf 224.92 KB Katarzyna Markocka
ZP/39-2/2021 Informacja o unieważnieniu postępowania pdf 520.42 KB Katarzyna Markocka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 20, październik 2021 09:34 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20, październik 2021 10:08 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 20, październik 2021 11:16 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21, październik 2021 14:17 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08, listopad 2021 12:30 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08, listopad 2021 12:38 Katarzyna Markocka