Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: art. 275 ust. 1 ustawy Pzp 

Termin składania ofert: 03.09.2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 03.09.2021 r. o godz. 10:30

 

Uwaga zmiana godziny składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 03.09.2021 r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 03.09.2021 r. o godz. 13:15

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 115.53 KB Katarzyna Markocka
SWZ pdf 661.35 KB Katarzyna Markocka
Załączniki edytowalne docx 53.39 KB Katarzyna Markocka
Zał. nr 8 do SWZ pdf 360.55 KB Katarzyna Markocka
Zał. nr 10 do SWZ pdf 96.56 KB Katarzyna Markocka
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia _zmiana godziny składania i otwarcia ofert pdf 37.78 KB Katarzyna Markocka
Kwota na sfinansowanie zamówienia pdf 516.05 KB Katarzyna Markocka
Informacja z otwarcia ofert pdf 529.99 KB Katarzyna Markocka
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 174.17 KB Katarzyna Markocka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 19, sierpień 2021 11:25 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, sierpień 2021 11:25 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01, wrzesień 2021 14:37 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03, wrzesień 2021 13:14 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03, wrzesień 2021 13:59 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14, wrzesień 2021 08:42 Katarzyna Markocka