Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: art. 275 ust. 1 ustawy Pzp 

Termin składania ofert: 17.08.2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 17.08.2021 r. o godz. 10:30

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2021/BZP 00134363/01

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00134363/01 pdf 68.74 KB Katarzyna Markocka
SWZ ZP/21/2021 z dn. 02.08.2021 pdf 364.58 KB Katarzyna Markocka
Załączniki nr 1-7, 9 do SWZ- edytowalne docx 56.14 KB Katarzyna Markocka
Zał. nr 8 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy pdf 361.32 KB Katarzyna Markocka
Zał. nr 10 do SWZ_Przedmiar Robót pdf 258.26 KB Katarzyna Markocka
Kwota na sfinansowanie zamówienia pdf 203.46 KB Katarzyna Markocka
Informacja z otwarcia ofert pdf 212.48 KB Katarzyna Markocka
Informacja o unieważnieniu postepowania i ogłoszenie BZP pdf 557.93 KB Katarzyna Markocka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02, sierpień 2021 22:33 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02, sierpień 2021 22:34 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02, sierpień 2021 22:34 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17, sierpień 2021 10:06 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17, sierpień 2021 12:03 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18, sierpień 2021 14:18 Katarzyna Markocka