Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: art. 275 ust. 1 ustawy Pzp

 

Termin składania ofert: 01.06.2021r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 01.06.2021 r. o godz. 12:30

 

UWAGA:

Termin składania ofert: 07.06.2021r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 07.06.2021 r. o godz. 12:30

Wizja lokalna: 21 maja 2021r. o godz. 10:30

  

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2021/BZP 00055698/01

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00055698/01 pdf 62.08 KB Katarzyna Markocka
SWZ z dnia 14.05.2021r. pdf 746.77 KB Katarzyna Markocka
Załączniki nr 1,2,3,4,6 do SWZ- EDYTOWALNE docx 47.00 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy pdf 543.70 KB Katarzyna Markocka
Załącznik nr 7 do SWZ Dokumentacja projektowa 7z 7.21 MB Katarzyna Markocka
Załacznik nr 3a do SWZ (STWiOR) pdf 121.36 KB Katarzyna Markocka
ZP/13-1/2021 Zmiana treści SWZ_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 850.42 KB Katarzyna Markocka
ZP/13-2/2021 Wyjaśnienie treści SWZ pdf 537.84 KB Katarzyna Markocka
ZP/13-3/2021 Kwota na sfinansowanie zamówienia pdf 524.62 KB Katarzyna Markocka
ZP/13-4-/2021 Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.06.2021r. pdf 526.66 KB Katarzyna Markocka
ZP/13-6/2021 Zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu oferty z dnia 15.06.2021r. pdf 545.05 KB Katarzyna Markocka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 14, maj 2021 18:04 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 14, maj 2021 18:07 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17, maj 2021 16:44 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17, maj 2021 17:14 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17, maj 2021 17:15 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26, maj 2021 12:34 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07, czerwiec 2021 12:00 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07, czerwiec 2021 12:51 Katarzyna Markocka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15, czerwiec 2021 14:08 Katarzyna Markocka