Drukuj

 

"Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w ZOL przy ul. Szubińskiej 4 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa"

 

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Opublikowano 14.02.2020 r. - nr ogłoszenia 2020/S 032- 075158

Termin składania ofert: 27.02.2020 r.  do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 27.02.2020 r. o godz. 12:00

Link do klucza publicznego: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=d717fb91-7f12-42d8-a7d3-8f7f7d9f4235

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 157.99 KB Mariusz Bugajewski
SIWZ pdf 306.19 KB Mariusz Bugajewski
Załączniki Nr 1, 3, 4, 5, 5 a, 6 do SIWZ -formularze, oświadczenia docx 73.43 KB Mariusz Bugajewski
Załącznik Nr 2 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia pdf 398.18 KB Mariusz Bugajewski
Załączniki Nr 7 do SIWZ -projekt umowy pdf 453.51 KB Mariusz Bugajewski
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 20.02.2020 r. pdf 165.97 KB Mariusz Bugajewski
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 25.02.2020 r. pdf 134.28 KB Mariusz Bugajewski
Ogłoszenie z otwarcia ofert z dnia 27.02.2020 r. pdf 220.09 KB Mariusz Bugajewski
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.03.2020 r. pdf 399.00 KB Mariusz Bugajewski