Zamówienia Publiczne

Tytuł Opublikowano Odsłony
ZP/36/2020 Dostawa leków 04-09-2020 Odsłon: 690
ZP/35/2020 Dostawa sprzętu jedorazowego uzytku 03-09-2020 Odsłon: 503
ZP/32/2020 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz materiałów do terapii zajęciowej do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 28-08-2020 Odsłon: 318
ZP/31/2020 Wykonanie obowiązkowych okresowych (pięcioletnich, rocznych i półrocznych) przeglądów budynków, budowli,obiektów budowlanych w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych wchodzących w skład SCOL Sp. z o.o. 27-08-2020 Odsłon: 350
ZP/30/2020 Sukcesywna dostawa druków do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 27-08-2020 Odsłon: 323
Konkurs 9/2020 Pełnienie dyżurów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych) 19-08-2020 Odsłon: 343
ZP/29/2020 Świadczenie usługi opiekun osób starszych 30-07-2020 Odsłon: 513
ZP-28/2020 usługa odbioru odpadów komunalnych 20-07-2020 Odsłon: 341
ZP/27/2020 „Usługi w zakresie wykonywania zadań na rzecz pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. dotyczących opieki socjalnej.” 16-07-2020 Odsłon: 395
ZP/24/2020 Przebudowa instalacji zewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w związku z koniecznością ich podłączenia do nowego węzła cieplnego W 2 zlokalizowanego w budynku Pawilonu Medycznego oraz rozbiórka kotłowni gazowej wolnostoją 01-07-2020 Odsłon: 507